Úvodní
strana
MZDY
 
Podvojné
účetnictví
Jednoduché
účetnictví
Ceník
služeb
FAQ
 
Kontakt
 
Registrace 
 
Download 
 Akturality
INFO 03/2004

 

Z důvodu, abych Vám byl schopen nadále zajišťovat podporu, je nutné, přistoupit k některým organizačním opatřením. K tomuto kroku jsem se chystal již před více než dvěma lety. Vždy však byla důležitější práce, než nastavení nových podmínek podpory. Nyní však stojím na rozcestí, kudy pokračovat dále. Proto již není možné uvedený krok dále odkládat, neboť Vaše reakce rozhodnou o tom, jakým způsobem budu moci poskytovat do budoucna podporu.

Plná garance podpory bude nyní jen pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou, respektive (po dohodě) s předplaceným kreditem (proforma fakturou) nahrazujícím servisní smlouvu. Pro zákazníky bez uzavřené servisní smlouvy nebude dostupná telefonická podpora a veškerá další podpora bude možná jen v případě volných kapacit, bez jakékoli garance časové dostupnosti. Uzavřít servisní smlouvu (předplatit kredit) bude mít právo pouze registrovaný uživatel. Dalším důvodem k zavedení servisních smluv je udržení stávající cenové úrovně pro pravidelné zákazníky.

Servisní smlouvy budou dvojího typu: základní a rozšířená.

Základní „smlouva o podpoře“ bude uzavírána na 1 kalendářní rok s možností automatického prodloužení. V případě uzavření nebo prodloužení smlouvy v posledním čtvrtletí, bude smlouva uzavřena do konce následujícího kalendářního roku. Při uzavření, resp. prodloužení smlouvy bude hrazen smluvní poplatek 1000 Kč, proti kterému budou poskytovány služby. Garance dostupnosti bude v mimopracovní dobu (zpravidla od 18 hod). Služby bude možno čerpat po dohodě i v pracovní době, tato možnost však není garantována.

„Smlouva o rozšířené podpoře“ bude uzavírána na 3 měsíce, které se budou počítat ne od data uzavření smlouvy, ale od prvního čerpání podpory dle podmínek smlouvy. Každý cyklus může trvat nejdéle do konce kalendářního roku, resp. v případě uzavření nebo prodloužení v posledním čtvrtletí, do konce následujícího kalendářního roku. Při uzavření, resp. prodloužení smlouvy bude hrazen poplatek 1500 Kč, proti kterému budou poskytovány služby. V případě, že zákazník nebude chtít uzavřít servisní smlouvu, ale předplatí kredit odpovídající servisní smlouvě, bude moci čerpat služby za obdobných podmínek, jako zákazník s uzavřenou servisní smlouvou (cenové podmínky budou stejné, pouze z pohledu dostupnosti bude mít přednost zákazník s uzavřenou servisní smlouvou).

Nevyčerpaná hodnota služeb po uplynutí smluvní doby nepropadá, je ji možno čerpat i po uplynutí této doby, bude však čerpána dle cen platných pro zákazníky bez uzavřené smlouvy. V případě přečerpání služeb je nutno rozdíl uhradit do 14 dnů.

Více ve vzorech jednotlivých smluv.

Váš ohlas na tuto akci také bude důležitý také pro to, zda se rozhodnu pro vývoj nového software či ne. Již jsem měl dvě jednání o společném vývoji zamýšleného software, bohužel obě neúspěšná. Proto vidím jako jedinou schůdnou cestu, bude-li to možné, opět samostatný vývoj.

V příloze uvádím vzor „Smlouvy o podpoře“. Barevně zvýrazněné části (uzavřené v hranatých závorkách) se týkají „Smlouvy o rozšířené podpoře“.

 

Vzor smlouvy o podpoře (smlouvy již nelze od 1-1-2005 uzavírat. Více bude uvedeno v dalším INFO)

Aktuální nové verze programů (je zapotřebí uživatelské jméno a heslo)

e-mail: strubl()rychlik.cz   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.